Årsfest 2009

Focus årliga medlemsfest hölls även i år i Naturens Hus, Örebro. Det var omkring 40 personer som samlats fredag 13/2 för att njuta av god mat samt bilder av Peter Fallberg som visade bilder från Los Angeles som han besökt nyligen.

Nedan syns lite vimmelbilder från kvällen: