Klubben

Information om Fk Focus
Historik/Bakgrund
FK Focus är till för alla fotointresserade - där fotografering och den sociala gemenskapen är lika viktiga. Klubben startade 1952 och har genom åren utmärkt sig vid större fototävlingar. Vi är idag drygt 40 aktiva medlemmar som träffas en gång i månaden för att diskutera och utveckla vår hobby. Foto är en trevlig hobby. I umgänget med andra fotointresserade brukar man ganska fort utveckla sin bildsyn och sitt fotokunnande.
Stadgar
För att läsa våra stadgar klickar du här->
Hur blir jag medlem/Medlemsavgift?
Det är möjligt att besöka oss några gånger för att se vilka vi är och hur vi arbetar. Medlem blir man efter förfrågan hos klubbledningen och inbetalande av medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet, och är för närvarande kr 300:-. Avgiften ska betalas under oktober helst till Fk Focus Pg 87 12 36 - 6. Ange namn eller medlemsnummer vid inbetalningen. Den som inte betalat vid oktober månads utgång riskerar att uteslutas ur föreningen. För att få deltaga i tävlingar förutsättes medlemskap.
Möten
Klubbmöten sker 8 ggr/år under september - april. Mötet startar 18.30 och pågår till c:a 21.00 normalt den tredje torsdagen i månaden. Förutom dessa ordinarie klubbmöten  hålles extra möten, utflykter och utbildningar. Titta gärna i  kalendariet för att se de aktuella aktiviteterna. Vi har ingen egen fotolokal, därför är vi inhyrda för våra möten i lämpliga lokaler.
Årsmöte sker i september.
På klubbmötena erbjudes emellanåt möjlighet att visa egna bilder/bildspel. Är du intresserad, hör av dig till någon i styrelsen.
Utflykter
Under hela året, men främst sommarhalvåret gör klubben en del utflykter samt har en del kvällsträffar för att fotografera och diskutera fotografi. Se i kalendern!
Gemensamma besök på fotomässor etc arrangeras också.
Hemsida
Klubben har en hemsida med kalender. På hemsidan redovisas resultat från klubbtävlingarna, bilder från utflykter m.m. Kolla i kalendern om det är något på gång!
Adressen till hemsidan är www.fkfocus.se
Klubbtävlingar
Klubben arrangerar egna månadstävlingar, men deltar även i regionala och rikstäckande tävlingar. Syftet med tävlandet behöver inte i första hand vara att vinna, utan att få en återföring på hur andra ser på dina bilder. Dessutom bör en tävlingsform ge information om hur andra tycker att en bra bild ska se ut. Detta ger i sin tur dig möjlighet att utvecklas som fotograf och kunna deltaga i större tävlingssammanhang om du så önskar.
För att se motton och tävlingsregler, se fliken Tävlingar
Rabatter/inhandlartips
På SIBA har klubbmedlemmar rabatt. Rabatten är inte generell utan beroende av produktslag, lagersituation etc. Rabatten kan vara avsevärd, och gäller hela deras sortiment, kolla! Medlemskort måste uppvisas.
Gallerix i Marieberg har rabatt på passepartouter. Begär Focusrabatt när du handlar och visa medlemskortet!
Passepartouter kan även inköpas på Wallins konst (askgrå utf.) och Clas Ohlson
Kan du inte skriva ut bilderna själv är Crimson ett bra alternativ.

Välkommen !

 

©  FK Focus.